2019-01-10

Ny medarbetare i Karlskrona

Vi hälsar vår nya servicetekniker Marcus Hansson varmt välkommen till Brandab!
2018-12-12

Brandab WEB-SBA

Vi hjälper dig att komma igång med ditt SBA-arbete och erbjuder onlinebaserad WEB-SBA.
2018-11-13

Utbildning Heta arbeten

Kursen hålls i Växjö den 17:e December
2018-10-19

Utbildning Brandskyddsansvarig/kontrollant

Den 16:e Januari 2019 håller vi utbildning i Brandskyddsansvarig/kontrollant
2018-09-03

Ny medarbetare i Kalmar

Vi hälsar vår nya utbildare Anton Gottfridsson varmt välkommen till Brandab!
2018-06-15

Ny medarbetare i Karlskrona

Vi hälsar vår nya servicetekniker Jonas Fröberg varmt välkommen till Brandab!
2018-05-24

Brandab GDPR-Policy

Mot bakgrund av EU:s allmänna databeskrivningsförordning 2016/679 (GDPR)
2017-11-07

Brandab nu återförsäljare av Ocean Signal

Nu är vi återförsäljare av Ocean Signals produkter

Kontaktuppgifter

Huvudkontor
Brandab Skydd & Säkerhet AB
Skyttevägen 2
371 41 Karlskrona
 
Telefon 
0455-265 00 

E-post

För mer detaljerad information
Karlskrona - Blekinge län
Kalmar - Kalmar län
Nässjö - Jönköpings län 
Oskarshamn  - Kalmar län
Växjö - Kronoberg län
Olofström/Ryd - Kronoberg län
Handikappanpassning
 

 

Handikappanpassning innebär att publika lokaler och allmänna platser ska göras mer tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Det är ett krav som ställs i Boverkets föreskrifter  om enkelt avhjälpta hinder (BFS2003:19HIN)


 

Tillgänglighet
Publika lokaler och platser dit alla har tillträde skall göras mer tillgängliga. Det betyder att alla oavsett funktionshinder ska kunna ta del av den information som finns. För den som exempelvis har en grav synskada är taktila skyltar med punktskrift en nödvändighet. 

Statistik (Sverige)
Mer än 600 000 har rörelsenedsättning
Ungefär 100 000 använder rullstol
Ungefär 180 000 har nedsatt syn
Ungefär 13 000 är blinda
Ungefär 400 000 är äldre än 80 år
Ungefär 40 000 har begåvningsnedsättning 

                           

Skylten
Vi på Brandab har ett brett standardsortiment av taktila skyltar med punktskrift som är färdiga att montera. Skyltarna är 150x150 mm och finns som standard i svart/vit eller vit/svart, men de går även att skräddarsy efter era behov och önskemål gällande färgval, symbol och text.
 
Skyltplacering 
Skyltplaceringen över golvet eller marken ska vara i underkant 1,4 meter och överkant maximalt 1,6 meter.
Inga skyltar får finnas på dörrar utan ska vara placerade på väggen på samma sida som dörrhandtaget. Befintlig skyltning, exempelvis orienteringsskyltar bör kompletteras med taktila skyltar med punktskrift. 

 
 
 
Vi hjälper er inventera
För att veta vad som krävs och därefter göra rätt åtgärder så bör tillgängligheten inventeras. Boverket har tagit fram en inventeringsmall och en checklista som vi följer när vi inventerar.
Resultatet av inventeringen dokumenteras tillsammans med ett tydligt ritningsunderlag med tillhörande positionslista och fotografier.
I dokumentationen finns förslag till förbättringsåtgärder samt offert för de delar vi kan hjälpa er med. 
 
 

 Före- och efterbild på golv- och dörrmarkering vid Entré