2017-11-07

Brandab nu återförsäljare av Ocean Signal

Nu är vi återförsäljare av Ocean Signals produkter
2017-06-01

Ny medarbetare i Karlskrona

Vi hälsar vår nya servicetekniker Fredrik Wallther varmt välkommen till Brandab!
2017-05-05

Utbildning Heta Arbeten

Heta arbeten utbildning i Växjö och Karlskrona
2016-08-24

Västias livvästlådor

Nu är vi återförsäljare av Västias livvästlådor!
2015-10-05

Nya skyltar!

Varningsskyltar byter utseende enligt CLP förordningen
2015-09-10

WEB-SBA

Nu är det användarvänligt att arbeta med ert Systematiska Brandskyddsarbete!
2015-05-29

Ny medarbetare i Kalmar

Vi hälsar vår nya servicetekniker Ola Carlsson varmt välkommen till Brandab!

Kontaktuppgifter

Huvudkontor
Brandab Skydd & Säkerhet AB
Skyttevägen 2
371 41 Karlskrona
 
Telefon 
0455-265 00 

E-post

För mer detaljerad information
Karlskrona - Blekinge län
Kalmar - Kalmar län
Nässjö - Jönköpings län 
Oskarshamn  - Kalmar län
Växjö - Kronoberg län
Olofström/Ryd - Kronoberg län

Heta Arbeten 2018

 

 

Heta Arbeten

Heta Arbeten är arbeten som utförs med metoder som kan orsaka brand. Med metoder menas någon form av verktyg som alstrar värme eller gnistor. För att få göra det måste du vara kunnig och medveten om de stora brandrisker som brandfarliga Heta Arbeten medför.
Alla inblandade - tillståndsansvarig, hetarbetaren och brandvakten - ska därför genomgå utbildningen Heta Arbeten för att få behörighet.

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga heta arbeten är utbildade och har ett certifikat. Certifikaten förnyas vart femte år och Brandskyddsföreningen håller register över certifierade personer.

Brandabs instruktörer är certifierade av Brandskyddsföreningen

 

Utbildningsdatum 2018 


Kalmar , Torsåsgatan 6

2018-01-18

  

Växjö,  Verkstadsgatan 12 

2018-02-13


Karlskorna , Skyttevägen 2 

2018-03-13

 

Nässjö, Hantverksgatan 5B


2018-02-20

Passar inte ovanstående datum er, så har vi möjlighet att genomföra utbildningen på andra orter och vid andra tillfällen, vänligen kontakta en av våra instruktörer för mer information.

Fakta

Tid: Klockan 08.00 – 15.30
Pris: Kontakta Fredrik Norén 0703-32 68 26
Innehåll: Teoretisk- och praktisk utbildning. Certifikat, kursmaterial, lunch och fika ingår

För att utbildningen skall genomföras krävs ett minimideltagarantal på minst 8 personer.

Har du frågor kring utbildningen vänligen kontakta en av våra instruktörer. Anmälan görs till vår administrativa samordnare.


Instruktör

Fredrik Norén 0703-32 68 26

fredrik.noren@brandab.com  

----------------------
 
För anmälan, vänligen E-posta era namn, antal samt vilket företag ni kommer från till fredrik.noren@brandab.com
 
Vi har även möjlighet att komma till ert företag för att genomföra utbildningen på plats. Vänligen kontakta en av våra instruktörer.
 
Fredrik Norén - 0703-32 68 26