2019-01-10

Ny medarbetare i Karlskrona

Vi hälsar vår nya servicetekniker Marcus Hansson varmt välkommen till Brandab!
2018-12-12

Brandab WEB-SBA

Vi hjälper dig att komma igång med ditt SBA-arbete och erbjuder onlinebaserad WEB-SBA.
2018-11-13

Utbildning Heta arbeten

Kursen hålls i Växjö den 17:e December
2018-10-19

Utbildning Brandskyddsansvarig/kontrollant

Den 16:e Januari 2019 håller vi utbildning i Brandskyddsansvarig/kontrollant
2018-09-03

Ny medarbetare i Kalmar

Vi hälsar vår nya utbildare Anton Gottfridsson varmt välkommen till Brandab!
2018-06-15

Ny medarbetare i Karlskrona

Vi hälsar vår nya servicetekniker Jonas Fröberg varmt välkommen till Brandab!
2018-05-24

Brandab GDPR-Policy

Mot bakgrund av EU:s allmänna databeskrivningsförordning 2016/679 (GDPR)
2017-11-07

Brandab nu återförsäljare av Ocean Signal

Nu är vi återförsäljare av Ocean Signals produkter

Kontaktuppgifter

Huvudkontor
Brandab Skydd & Säkerhet AB
Skyttevägen 2
371 41 Karlskrona
 
Telefon 
0455-265 00 

E-post

För mer detaljerad information
Karlskrona - Blekinge län
Kalmar - Kalmar län
Nässjö - Jönköpings län 
Oskarshamn  - Kalmar län
Växjö - Kronoberg län
Olofström/Ryd - Kronoberg län

Heta Arbeten-utbildning

 

 

Heta Arbeten

Heta Arbeten är arbeten som utförs med metoder som kan orsaka brand. Med metoder menas någon form av verktyg som alstrar värme eller gnistor. För att få göra det måste du vara kunnig och medveten om de stora brandrisker som brandfarliga Heta Arbeten medför.
Alla inblandade - tillståndsansvarig, hetarbetaren och brandvakten - ska därför genomgå utbildningen Heta Arbeten för att få behörighet.

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga heta arbeten är utbildade och har ett certifikat. Certifikaten förnyas vart femte år och Brandskyddsföreningen håller register över certifierade personer.

Brandabs instruktörer är certifierade av Brandskyddsföreningen

 

Utbildningsdatum Heta Arbeten 2018 

---------------------------------------

Kalmar , Torsåsgatan 6

  

Växjö,  Verkstadsgatan 12 

2018-12-17
2019-02-13

 

Karlskrona , Skyttevägen 2 

2018-11-21 (FULLBOKAT)
2019-01-21
 
 

Nässjö, Hantverksgatan 5B


---------------------------------------


Passar inte ovanstående datum er, så har vi möjlighet att genomföra utbildningen på andra orter och vid andra tillfällen, vänligen kontakta en av våra instruktörer för mer information.

Fakta

Tid: Klockan 08.30 – 16:00
Pris & info: Kontakta instruktör Anton Gottfridsson 0703-32 68 26
Innehåll: Teoretisk- och praktisk utbildning. Certifikat, kursmaterial, lunch och fika ingår

För att utbildningen skall genomföras krävs ett minimideltagarantal på minst 8 personer.

Anmälan

För anmälan, vänligen E-posta era namn, personnummer(krävs för certifikat), antal deltagare samt vilket företag ni kommer från till utbildning@brandab.com
 
Vi har även möjlighet att komma till ert företag för att genomföra utbildningen på plats. Vänligen kontakta en av våra instruktörer.