2017-11-07

Brandab nu återförsäljare av Ocean Signal

Nu är vi återförsäljare av Ocean Signals produkter
2017-06-01

Ny medarbetare i Karlskrona

Vi hälsar vår nya servicetekniker Fredrik Wallther varmt välkommen till Brandab!
2017-05-05

Utbildning Heta Arbeten

Heta arbeten utbildning i Växjö och Karlskrona
2016-08-24

Västias livvästlådor

Nu är vi återförsäljare av Västias livvästlådor!
2015-10-05

Nya skyltar!

Varningsskyltar byter utseende enligt CLP förordningen
2015-09-10

WEB-SBA

Nu är det användarvänligt att arbeta med ert Systematiska Brandskyddsarbete!
2015-05-29

Ny medarbetare i Kalmar

Vi hälsar vår nya servicetekniker Ola Carlsson varmt välkommen till Brandab!

Kontaktuppgifter

Huvudkontor
Brandab Skydd & Säkerhet AB
Skyttevägen 2
371 41 Karlskrona
 
Telefon 
0455-265 00 

E-post

För mer detaljerad information
Karlskrona - Blekinge län
Kalmar - Kalmar län
Nässjö - Jönköpings län 
Oskarshamn  - Kalmar län
Växjö - Kronoberg län
Olofström/Ryd - Kronoberg län

Brandposter

 

 

Brandpost används ofta i stora utrymmen där en större mängd släckvätska är en fördel.

 
Objekt såsom stora butiker, lager, hotell, skolor m.m. har ofta en eller flera utplacerade brandposter som kompletterande brandskydd.
 
I vissa fall kan även en skumtillsats användas för att släcka B-bränder.
 
Några punkter att tänka på vid projektering och vid nyinstallation av brandposter:
 
  • Slangdimension ska ej understiga 20 mm. Mindre dimensioner ger för lågt vattenflöde
  • Slanglängd bör normalt ej överstiga 25 meter. Slangdragning och insatstid fördröjs
  • Brandposter bör ej placeras i trapphus. De skall heller inte placeras så att slang måste föras genom branddörrar
  • En logisk placering, där så många utrymmen som möjligt nås är en riktlinje för hur brandposten skall placeras
  • Vattentillförsel skall ske med rör som minst har samma dimension som brandposten. Det inkluderar även ventilen