2019-01-10

Ny medarbetare i Karlskrona

Vi hälsar vår nya servicetekniker Marcus Hansson varmt välkommen till Brandab!
2018-12-12

Brandab WEB-SBA

Vi hjälper dig att komma igång med ditt SBA-arbete och erbjuder onlinebaserad WEB-SBA.
2018-11-13

Utbildning Heta arbeten

Kursen hålls i Växjö den 17:e December
2018-10-19

Utbildning Brandskyddsansvarig/kontrollant

Den 16:e Januari 2019 håller vi utbildning i Brandskyddsansvarig/kontrollant
2018-09-03

Ny medarbetare i Kalmar

Vi hälsar vår nya utbildare Anton Gottfridsson varmt välkommen till Brandab!
2018-06-15

Ny medarbetare i Karlskrona

Vi hälsar vår nya servicetekniker Jonas Fröberg varmt välkommen till Brandab!
2018-05-24

Brandab GDPR-Policy

Mot bakgrund av EU:s allmänna databeskrivningsförordning 2016/679 (GDPR)
2017-11-07

Brandab nu återförsäljare av Ocean Signal

Nu är vi återförsäljare av Ocean Signals produkter

Kontaktuppgifter

Huvudkontor
Brandab Skydd & Säkerhet AB
Skyttevägen 2
371 41 Karlskrona
 
Telefon 
0455-265 00 

E-post

För mer detaljerad information
Karlskrona - Blekinge län
Kalmar - Kalmar län
Nässjö - Jönköpings län 
Oskarshamn  - Kalmar län
Växjö - Kronoberg län
Olofström/Ryd - Kronoberg län

Brandsläckare

 

 

Att ha en brandsläckare till hands när olyckan är framme, kan vara skillnaden mellan tillbud och katastrof.


Här följer specifik information om de tre vanligaste typerna av brandsläckare:
 

Pulverbrandsläckare

Pulver är det mest mångsidiga släckmedlet. Det ger ett utmärkt skydd vid så gott som alla brandtillbud.
Pulver är det enda släckmedel som är klassat för både A, B och C-bränder.  

Den höga släckeffekt i förhållande till vikt och volym gör pulversläckare lämpliga t.ex i fordon och fartyg.
Även i verkstäder och inom industrin vid stora brandrisker är pulver det vanligaste släckmedlet.
Handbrandsläckare med pulver är också det bästa skyddet för hemmet.


Släckaren kan användas mot el-bränder eftersom släckmedlet inte leder ström. Pulversläckarna
är köldbeständiga och kan placeras utomhus även vintertid. 
 

Skumbrandsläckare 

Skumbrandsläckare släcker effektivt både A-bränder (trä, tyg, papper) och B-bränder samt brand i plast
och brännbara vätskor. Skumsläckarna används därför i butiker, kontor och offentliga lokaler.
Den enkla hanteringen gör dem också lämpliga för hotell, bostäder och sjukhus. 


De är idealiska speciellt för all inomhusanvändning, där man har blandade brandrisker men vill undvika nedskräpningen med pulver.


Koldioxidbrandsläckare (CO2-brandsläckare) 

Koldioxidbrandsläckare ger ett effektivt skydd vid brand i maskiner och elektrisk utrustning. Koldioxid är en gas som släcker bränder i vätskor, gaser och plaster. Den tränger in i de mest svåråtkomliga utrymmen
t ex runt en motor eller i ett elskåp. Gasen leder inte heller ström och kan användas direkt mot
spänningsförande utrustning. 

Släckarna används främst för datorer, verkstadsmaskiner och elektrisk utrustning samt annan utrustning
där en ren släckning är betydelsefull. Koldioxid lämnar inga rester efter släckning.

Släckarna är speciellt lämpliga i halvslutna mindre utrymmen där gasen förångas och skapar en obrännbar atmosfär i hela utrymmet. Utomhus, i synnerhet i blåsigt väder, kan släckarna vara olämpliga.