2018-12-12

Brandab WEB-SBA

Vi hjälper dig att komma igång med ditt SBA-arbete och erbjuder onlinebaserad WEB-SBA.
2018-11-13

Utbildning Heta arbeten

Kursen hålls i Växjö den 17:e December
2018-10-19

Utbildning Brandskyddsansvarig/kontrollant

Den 16:e Januari 2019 håller vi utbildning i Brandskyddsansvarig/kontrollant
2018-09-03

Ny medarbetare i Kalmar

Vi hälsar vår nya utbildare Anton Gottfridsson varmt välkommen till Brandab!
2018-06-15

Ny medarbetare i Karlskrona

Vi hälsar vår nya servicetekniker Jonas Fröberg varmt välkommen till Brandab!
2018-05-24

Brandab GDPR-Policy

Mot bakgrund av EU:s allmänna databeskrivningsförordning 2016/679 (GDPR)
2017-11-07

Brandab nu återförsäljare av Ocean Signal

Nu är vi återförsäljare av Ocean Signals produkter

Kontaktuppgifter

Huvudkontor
Brandab Skydd & Säkerhet AB
Skyttevägen 2
371 41 Karlskrona
 
Telefon 
0455-265 00 

E-post

För mer detaljerad information
Karlskrona - Blekinge län
Kalmar - Kalmar län
Nässjö - Jönköpings län 
Oskarshamn  - Kalmar län
Växjö - Kronoberg län
Olofström/Ryd - Kronoberg län

Företagspresentation

 


Brandab grundades år 1967 och bedriver verksamhet i Blekinge, Kalmar, Jönköping, Öland, Kronoberg, Östergötland samt Skåne län, med inriktning på skydd och säkerhet på land och till havs.

Vi erbjuder varor och tjänster inom brand, skydd, säkerhetsutrustning, brand- och riskanalyser,
livräddningsflottar/-västar samt överlevnadsdräkter.

Välutbildad servicepersonal med fullutrustade servicefordon står till våra kunders förfogande. Vi är för närvarande cirka 30 anställda.
Vår målsättning är att ständigt ligga före inom området förebyggande brandskydd för att leva upp till våra kunders behov och krav. Vi arbetar därför kontinuerligt med kompetensutveckling samt fortlöpande utbildning av vår personal.

Skydd och säkerhet på land
Vi har försäljning, rådgivning och service av varierande utrustning inom förebyggande brandskydd (inklusive skyltar, nödbelysningar, ögonduschar, rökluckor, brandtätningar, brand/utrymningslarm m.m.). Vi utför byggnation och underhåller olika typer av släcksystem samt utför projektering och framtagning av utrymningsplaner med korta leveranstider.

Vi erbjuder även hjälp med Systematiskt Brandskyddsarbete, SBA samt WEB-SBA, för att säkra dokumentation, rutiner och kontroller.

Samtliga arbeten såsom omladdningar och reparationer utförs i våra filialer i Karlskrona, Kalmar, Nässjö, Växjö, Vetlanda, Ryd, Olofström och Oskarshamn.
Återkommande kontroll (provtryckning) av tryckkärl utförs i våra filialer i Karlskrona och Kalmar.

Vid tecknande av avtal om årlig service av er brandskyddsutrustning sker registrering kostnadsfritt i dataserviceprogram i syfte att underlätta kontroll och få en bättre överblick. Vi kan även vara behjälpliga med brand- och riskanalyser, inklusive komplett brandskyddsdokumentation.

Skydd och säkerhet till sjöss
Vår verksamhet i Karlskrona omfattar försäljning, rådgivning, service och underhåll av brandsäkerhetssystem, livräddningsflottar/-västar och gummibåtar. 

Vi har auktorisation vad gäller såväl försäljning som service av VIKING Life-Saving Equipment i Danmark, Deutsche Schlauchbootfabrik GmbH i Tyskland samt RFD Ltd i Nordirland.

Personlig skyddsutrustning
Utöver vår brandskyddsverksamhet ingår försäljning av personlig skyddsutrustning.


Utbildningar
Vi erbjuder följande utbildningar som vi tillsammans utformar efter ert behov:

  • HLR med AED - hjärtstatare till vuxna
  • Livräddande första hjälpen till barn (HLR) 
  • Första hjälpen
  • Brandskyddsutbildning/Brandövning
  • Brandskyddsansvarig/kontrollant
  • Utrymningsövning
  • Utrymningsledare
  • Heta Arbeten
 Läs gärna mer om innehållet i utbildningarna i vår utbildningsbroschyr
    

Certifieringar/ackrediteringar
Av DNV (Det Norske Veritas) är vi certifierade att utföra kontroll av släckanläggningar, livflottar och handbrandsläckare. 

Vi har genomgått certifieringskurs enligt svenska försäkringsförbundets regler "RUS 127, Kap 6" (regler för fast monterad släckanläggning och övriga brandskyddsanordningar på skogs- och anläggningsmaskiner).

Av SWEDAC är vi ackrediterade som kontrollorgan för återkommande kontroll av gasflaskor.

Vi har ansvarsförsäkring som även innefattar produktansvar och gäller vid person- och sakskada
upp till 10 000 000 kronor.

Kvalitetssäkring 
Vårt kvalitetssystem är uppbyggt i enlighet med ISO 9001:2000.


Vi ser fram emot att få förtroendet att tillgodose era behov av varor och tjänster inom brand, skydd, säkerhetsutrustning, brand- och riskanalyser, livräddningsflottar/-västar.