2018-11-13

Utbildning Heta arbeten

Kursen hålls i Växjö den 17:e December
2018-10-19

Utbildning Brandskyddsansvarig/kontrollant

Den 16:e Januari 2019 håller vi utbildning i Brandskyddsansvarig/kontrollant
2018-09-03

Ny medarbetare i Kalmar

Vi hälsar vår nya utbildare Anton Gottfridsson varmt välkommen till Brandab!
2018-06-15

Ny medarbetare i Karlskrona

Vi hälsar vår nya servicetekniker Jonas Fröberg varmt välkommen till Brandab!
2018-05-24

Brandab GDPR-Policy

Mot bakgrund av EU:s allmänna databeskrivningsförordning 2016/679 (GDPR)
2017-11-07

Brandab nu återförsäljare av Ocean Signal

Nu är vi återförsäljare av Ocean Signals produkter
2017-06-01

Ny medarbetare i Karlskrona

Vi hälsar vår nya servicetekniker Fredrik Wallther varmt välkommen till Brandab!

Kontaktuppgifter

Huvudkontor
Brandab Skydd & Säkerhet AB
Skyttevägen 2
371 41 Karlskrona
 
Telefon 
0455-265 00 

E-post

För mer detaljerad information
Karlskrona - Blekinge län
Kalmar - Kalmar län
Nässjö - Jönköpings län 
Oskarshamn  - Kalmar län
Växjö - Kronoberg län
Olofström/Ryd - Kronoberg län

Utbildningar

 


Kunskap och kompetens är två viktiga delar i ett bra brandskydd.
Vårt mål är att alltid erbjuda de senaste rönen inom respektive utbildningsområde.   

---
 
Vi erbjuder följande utbildningar som vi tillsammans utformar efter ert behov!

HLR med AED - hjärtstartare till vuxna
Utbildningen ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper av  hjärtlungräddning, 
luftvägsstopp och handhavande av defibrillatorer.
Våra instruktörer är certifierade av HLR-rådet.
 
Livräddande första hjälpen till barn (HLR)
Utbildningen ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper av hjärtlungräddning 
och luftvägsstopp.
Våra instruktörer är certifierade av HLR-rådet. 
 
Första hjälpen 
I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:07 “Första hjälpen och krisstöd” beskrivs de åtgärder som ska vidtas på en arbetsplats vid olycksfall och akut sjukdom, för att rädda liv genom att upprätthålla livsviktiga funktioner.
 
Utbildningen grundar sig på det koncept som akutsjukvården använder sig av.
Tonvikt kan läggas på områden specifika för er verksamhet.
 
Brandskyddsutbildning/Brandövning
Utbildningen består av en teoretisk del där brandskydd, brandförlopp, byggnadstekniska åtgärder, brandtekniska hjälpmedel, SBA, mm. ingår. Den praktiska delen består av demonstration och hantering av brandsläckare samt brandfilt. 
 
Brandskyddsansvarig/kontrollant
Utbildningen ger en fördjupad kännedom inom systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Ansvaret och bevisbördan för att man bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete ligger enligt ”lagen (2003:778) om skydd mot olyckor” hos verksamhetsutövaren och fastighetsägaren.
 
Utrymningsövning  
Utbildningen ger en fördjupad kännedom inom utrymningsövning med eller utan teaterrök.  
 
Utrymningsledare
Utbildningen innehåller teori och praktik gällande ledarskapsrollen.
 
Heta Arbeten
Våra instruktörer är certifierade av Brandskyddsföreningen och utbildningen utförs i 
enlighet med deras riktlinjer. 

 
För frågor angående HLR-kurser samt Heta Arbeten-utbildning vänligen kontakta:
 
Anton Gottfridsson               0703-32 68 26
       
För frågor angående övriga brandrelaterade kurser vänligen kontakta:

Jonas Johansson - 0706-73 82 99
 
För anmälan, vänligen E-posta era namn, antal samt vilket företag ni kommer från till jonas.johansson@brandab.com